| Info | Utställning | Bruks |
| Fakta | Stamtavla|
Rottrivers Gaston - Fakta
Reg.nr S-67447-90
Född 901025
Uppfödare Krister Ohlander, Göteborg

HD - Utmärkta, Armbågar - UA
Ögonlyst flertalet gånger - UA
Fulltandad med korrekt bett
MÄH-testad
KORAD med 196 poäng

Tillgänglighet +3, Jaktlust +3, Socialjaktkamplust +3, Temprament +3, Skärpa +3, Försvarslust +1, Nervkonstitulation +1, Hårdhet +2, Dådkraft +1, Skottfast.

Gaston har tilldelats bruksavelspris för sina avkommors prestationer. Har även flertalet korningsdiplom.
Rottrivers Gaston