| Info | Utställning | Bruks |
| Fakta | Stamtavla|
Rottrivers Gaston - Bruks
  • Svensk Bruks champion i spår

  • Godkänd elitklass i sök

  • Uppflyttad högreklass i skydd

  • Tjänstecert i Bevakning, Flygvapnet

  • Nordisk Lydnads Champion genom svenskt, danskt och norskt championat

  • Lydnadsprovsdiplom kl.1

  • Dragprovs meriterad

  • "Jösse" är en utomordentligt bra arbetshund. Han har lätt att lära, är mycket arbetsvillig och har stor samarbetsförmåga.
  •